869Y-3D 系列电动远程操作开关式雨淋阀

• 低流量稳定性,无需抗气蚀附件
• 配有完全支撑且高强度的隔膜
• 流道中无障碍
• Y 型球阀阀体(800Y 系列)
• 尺寸 1½ – 10″ | DN40 - DN250
• 压力可达 365 psi | 2517 kPa | 25 bar

•请参考 bermad.com 上的 FP 400Y-3D Bermad 数据表