416/E416 系列不锈钢止回阀

  • 尺寸 2 – 12″ | DN50 – DN300
  • 压力可达300 psi | 2068 kPa | 21 bar
  • 416 系列:具有传统沟槽系统 (OGS) 沟槽端头
  • E416 系列:具有 StrengThin™ 100 沟槽端头
  • 为水平或垂直(向上流动)应用设计的弹性阀座弹簧复位旋启式止回阀