TA 7FP (FUS1ON P) 系列压力独立组合平衡控制阀 (PIBCV)

  • 测量流量、压差、温度和泵压头
  • 具有EQM特性(等百分比修正)
  • 1¼ – 2″ | DN32 – DN50 NPT 内螺纹:232 psi | 1600 kPa
  • 4 – 6″ | DN100 – DN150 ANSI Class 150 法兰:362 psi | 2496 kPa
  • 额定温度范围 -4°F 至 250°F | -20°C 至 120°C
  • 仅在某些地区销售,有关详细信息,请与 唯特利 联系