VicFlex™ AH2 系列编织软管 

  • 可提供最紧凑的弯曲度;100% 由Victaulic®(唯特利™)设计与制造
  • 比螺纹黑管可快10倍,100%抗扭结
  • 最小弯曲半径:cULus 2″ | 51 mm,FM 7″ | 178 mm,VdS/LPCB 3″ | 76.3 mm
  • 尺寸 31 – 72″ | 790 – 1830 mm
  • 压力可达 232 psi | 1600 kPa | 16 bar