VicFlex™ AH2-CC 系列编织软管 

  • 采用捕获接头专利技术;可以快速安全的安装,并进行螺栓座对螺栓座目视确认
  • 可提供最紧凑的弯曲度;100% 抗扭结
  • Minimum bend radius: cULus  2″ | 51 mm, FM  7″ | 178 mm, VdS/LPCB  3″ | 76.2 mm
  • 尺寸 31 – 72″ | 790 – 1830 mm
  • 压力可达 232 psi | 1600 kPa | 16 bar